ก้าวไปด้วยกันกับเรา
ที่ SCB
สมัครงาน SCB

เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

อ่านเพิ่มเติม
เรื่องราวแห่งความภูมิใจของเรา
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ชมพูภัทร คำตื้อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
ในฐานะบัณฑิตจบใหม่ สิ่งแรกที่ทำให้ฉันสนใจทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์คือ โอกาสในการได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด การทำงานร่วมกับผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความสามารถสูง ทำให้ฉันได้เรียนรู้จากพวกเขาและในขณะเดียวกันฉันก็ได้รับการผลักดันให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย นอกจากนั้น การที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่เสมอไม่เพียงแต่ทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้วย การได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์จึงถือเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่มีความท้าทายในทุกด้าน
ดูทั้งหมด
เรื่องราวแห่งความภูมิใจของเรา
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัชชา ลิ้มสุขวัฒน์ First RM Trainee
ถือเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับธนาคารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทันสมัยและการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างไม่มีสิ้นสุด ทำให้พวกเราสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมและทางอาชีพอยู่เสมอ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฉันได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ทำงานในแผนกอื่น และได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าจริงๆ ซึ่งฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและยากที่จะหาได้จากที่อื่น
ดูทั้งหมด
เรื่องราวแห่งความภูมิใจของเรา
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัฐพร มัทธุรนนท์ ผู้บริหารสินเชื่อ
เป็นเวลา 6 ปีแล้วที่ผมทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตอนที่เริ่มทำงาน ผมได้เข้าร่วมโปรแกรม Credit Risk Trainee ทำให้ผมมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หลักสูตรที่ฝึกอบรมมีตั้งแต่การเข้าชั้นเรียน รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น ผมได้มีโอกาสหมุนเวียนงานไปอยู่ในแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ผมได้รับทั้งประสบการณ์ และมีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการอนุมัติเครดิตมากขึ้นกว่าเดิม ประสบการณ์ที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ทำให้ผมมีพื้นฐานความรู้ ความคิด และพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงาน ผมจึงรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้และเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์
ดูทั้งหมด
เรื่องราวแห่งความภูมิใจของเรา
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
พิพัฒน์ พุทธวรรณไชย First RM Trainee
ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่มผู้สมัครที่มีความรู้ทางด้านการเงิน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในแผนก private banking ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเงินโดยตรง แสดงให้เห็นว่าธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ผมได้พัฒนาทักษะสำคัญในหลายๆ ด้าน และได้รับประสบการณ์มากมายที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากโรงเรียนหรือที่อื่น ซึ่งช่วยดึงศักยภาพในตัวผมออกมาได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าการทำงานในฐานะนายธนาคารที่ธนาคารแห่งนี้จะทำให้ผมมีก้าวหน้าในสายอาชีพนี้
ดูทั้งหมด
ตำแหน่งงานวันนี้

ค้นหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับคุณ

อ่านเพิ่มเติม
สร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพกับโปรแกรมพิเศษ
SCB Personal Banker

งานรูปแบบใหม่ ให้คุณค้นพบความหมายใหม่ของความมั่งคั่ง

ให้คุณมั่งคั่งในอิสรภาพ ได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ และได้รับโอกาสใหม่ ๆ ที่เปิดกว้างไม่รู้จบ เพื่อให้คุณเติมเต็มได้มากกว่าในทุกด้านของชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
สร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพกับโปรแกรมพิเศษ
ค่ายผู้แนะนำการลงทุน

ไทยพาณิชย์มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าจากกูรูด้านการลงทุนมากมาย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมกับอาชีพด้านที่ปรึกษาการลงทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ที่ไทยพาณิชย์ เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมานำมาใช้ในการทำงานจริง

และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร

ดูทั้งหมด
โครงการฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์

ที่ไทยพาณิชย์ เรามีโครงการฝึกงานทั้งภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจธนาคาร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
โครงการฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์

ที่ไทยพาณิชย์ เรามีโครงการฝึกงานทั้งภาคฤดูร้อน และสหกิจศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจธนาคาร อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม