career


How We Hire


มาเรียนรู้ขั้นตอนการสมัครงานกับธนาคารไทยพาณิชย์แบบง่าย ๆ ได้ภายในไม่กี่คลิก หางานตรงใจ เลือกงานที่ใช่แล้วฝากประวัติไว้กับเรา หากอยากรู้ว่ากระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานที่นี่เป็นอย่างไร เรารวบรวมมาไว้ให้แล้ว

เคล็ดไม่ลับสมัครงาน

a728ef389cf00d2218658e7a7efc4f83.png

1. การสมัครงาน (Application)

รายละเอียด: ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณสนใจสมัคร โดยพิมพ์ชื่อตำแหน่งงานที่สนใจในแถบ Search หรือเลือกดูตำแหน่งงานทั้งหมด (ตำแหน่งงาน ธนาคารไทยพาณิชย์) ศึกษารายละเอียดงานและคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งงานที่เลือก จากนั้นกด ‘สมัครงาน’ ทีมสรรหาบุคลากรจะติดต่อไปภายใน 1-2 สัปดาห์ หากผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

เคล็ดลับ (Tips)

 • - รู้จักงาน รู้จักตัวเอง: การทำความเข้าใจกับรายละเอียดงานและคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งงานอย่างละเอียดก่อนสมัคร จะช่วยให้คุณสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับตัวเองได้มากขึ้น
 • - Double checked!
  • ตรวจสอบตัวสะกดของชื่อ-สกุล และช่องทางการติดต่อกลับให้ถูกต้อง เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดต่อจากทีมสรรหาบุคลากร
  • เขียนประสบการณ์ทำงาน ฝึกงาน หรือรายละเอียดอื่นๆ ใน Resume/CV ให้มีความกระชับ ได้ใจความ และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร จะช่วยให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 • ฉันสามารถสมัครหลายตำแหน่งงานได้หรือไม่?

ตอบ ได้ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งงานที่สนใจได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง เพราะมีทีมสรรหาบุคลากรคอยพิจารณาใบสมัครของคุณเช่นกัน

 • SCB เปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือไม่

ตอบ นักศึกษาจบใหม่สามารถไปที่หัวข้อ Job Spotlight และเลือก New Graduate เพื่อดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • หากฉันจบการศึกษาในสายงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่ฉันสนใจ ฉันสามารถสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นได้หรือไม่

ตอบ ได้ หากผู้สมัครมีประวัติการเรียน อบรม หรือมีประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนั้นก็สามารถสมัครได้

 • หากฉันมีประสบการณ์น้อยกว่าคุณสมบัติผู้สมัครที่ SCB กำหนดไว้ ฉันสามารถสมัครตำแหน่งงานนั้นได้หรือไม่

ตอบ หากผู้สมัครเชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ SCB กำหนดไว้ก็สามารถสมัครได้

50c23740c535af80772e17452c290396.png

2. แบบทดสอบประเมินทักษะ (Assessment)

รายละเอียด: เมื่อใบสมัครของผู้สมัครผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วและจำเป็นต้องทำแบบทดสอบประเมินทักษะ ทีมสรรหาบุคลากรจะนัดวันและเวลาเพื่อส่งแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบจะเกี่ยวกับความรู้และทักษะในตำแหน่งงานที่คุณสมัคร

เคล็ดลับ (Tips)

 • - ศึกษารายละเอียด: เพื่อให้การทำแบบทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้สมัครควรทำความเข้าใจกับรายละเอียดของแบบทดสอบก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ
 • - บริหารเวลา: ผู้สมัครควรบริหารเวลาในการทำแบบทดสอบให้ดีและควรทำแบบทดสอบด้วยตนเอง
 • - สภาพแวดล้อม: ผู้สมัครควรอยู่ในสถานที่เงียบสงบ และตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีหากเป็นแบบทดสอบออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 • ฉันจะทราบผลของแบบทดสอบเมื่อไร

ตอบ ระยะเวลาการตรวจแบบทดสอบจะขึ้นอยู่กับประเภทของแบบทดสอบ การแจ้งผลแบบทดสอบจะใช้เวลาแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ว ทีมสรรหาบุคลากรจะแจ้งผลภายใน 1-2 อาทิตย์หลังผู้สมัครทำแบบทดสอบสำเร็จ

 • ฉันจะทราบผลของแบบทดสอบผ่านช่องทางไหน

ตอบ ทีมสรรหาบุคลากรจะมีการติดต่อผู้สมัครผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ผู้สมัครกรอกมาในใบสมัคร

 • ในกรณีที่ฉันไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด หากมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติม) ฉันสามารถติดต่อสอบถามได้หรือไม่

ตอบ หากมีคำถามอื่นๆ ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามจากทีม สรรหาบุคลากรที่ติดต่อกับคุณ

135757294101a9067d50fc674f286ffb.png

3. การสัมภาษณ์ (Interview)

รายละเอียด: ผู้สมัครที่ผ่านแบบทดสอบหรือผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ทีมสรรหาบุคลากรจะติดต่อไปเพื่อนัดสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะให้ผู้สมัครบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง และอาจมีคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในตำแหน่งงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร โดยใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง
เคล็ดลับ (
Tips)

 • - ความแม่นยำ: การจดจำรายละเอียดใน Resume/CV รวมถึงรายละเอียดงานที่คุณสมัคร จะช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • - ความตรงต่อเวลา: ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ก่อนถึงเวลานัดอย่างน้อย 10-15 นาที
 • - การตอบคำถาม: การตอบคำถามให้ตรงประเด็น มีความชัดเจน และไม่พูดช้าหรือเร็วจนเกินไป จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์จับประเด็นที่คุณต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

 • การสัมภาษณ์ใช้ภาษาอะไร

ตอบ ทีมสรรหาบุคลากรจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ โดยส่วนใหญ่การสัมภาษณ์จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ผู้สมัครควรเตรียมการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษไว้เช่นกันเพราะผู้สัมภาษณ์อาจต้องการทราบทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • ในการสัมภาษณ์ ฉันควรแต่งกายอย่างไร

ตอบ ในการสัมภาษณ์ ผู้สมัครควรแต่งกายให้มีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์หรือ Face-to-Face ก็ตาม

 • ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ฉันจะได้รับการสัมภาษณ์กี่รอบ

ตอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร โดยทีมสรรหาบุคลากรจะมีการแจ้งให้คุณทราบ

ec63d3ee84ea2b0e3e67696923ff663c.png

4. สรุปผล (Conclusion)
รายละเอียด
:
ระยะเวลาที่ทีมสรรหาบุคลากรใช้ในการพิจารณาผลจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ต้องทำการพิจารณาและจำนวนผู้สมัครในตำแหน่งงานนั้น ๆ โดยปกติแล้ว ทีมสรรหาบุคลากรจะติดต่อกลับไปหาผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 2 อาทิตย์หลังจบการสัมภาษณ์ ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล

คำถามที่พบบ่อย (
FAQs)

 • ในกรณีที่ฉันไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 สัปดาห์ หรือมีคำถามเพิ่มเติม ฉันสามารถติดต่อสอบถามได้หรือไม่

ตอบ ผู้สมัครสามารถติดตามผลการสัมภาษณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้จากทีมสรรหาบุคลากรที่ติดต่อกับคุณ

 • หากฉันไม่ผ่านการคัดเลือก ฉันสามารถสมัครตำแหน่งงานอื่นใน SCB ได้ทันทีหรือไม่

ตอบ ได้ หากผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก คุณสามารถสมัครตำแหน่งงานอื่นใน SCB ได้ทันที