ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์

ที่ไทยพาณิชย์ เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง

และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา

เรามีทุนการศึกษาสำหรับพนักงานเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก และเรายังมีการจัดโปรแกรมฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมพวกเขาให้พร้อมรับบทบาทที่มีความท้าทายและผลประโยชน์สูงขึ้นในอนาคต
 
 
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search