career


ออฟฟิศแนวคิดใหม่


ที่ไทยพาณิชย์ เรามีสถานที่ทำงานแนวคิดใหม่ที่มีความทันสมัย และพื้นที่เปิดกว้าง ถูกดีไซน์ให้เป็น Co-Working Space

พนักงานทุกคนสามารถเลือกนั่งทำงานตรงจุดไหนก็ได้ที่ว่าง เปลี่ยนไปทุกวันก็ยังได้ เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จากสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และแน่นอนว่า ไม่ว่าคุณจะไปนั่งทำงานตรงจุดไหนของออฟฟิศ ทุกคนที่รายล้อมคุณล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรและเพื่อนร่วมงานคุณภาพที่พร้อมช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้เสมอในบรรยากาศของการทำงานแบบพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง