ร่วมงานกับเรา... ดีอย่างไร?

ในฐานะธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกาลเวลาเพื่อเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด” ในหัวใจของคนไทยวันนี้ หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของไทยพาณิชย์ที่ถือครองใจลูกค้าเสมอมาคือ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเงินและการธนาคารใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่เปี่ยมศักยภาพและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าเสมอ และแน่นอนว่า หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น มาช่วยเติมเต็มเป้าหมายและเปลี่ยน “ความฝัน”ต่างๆ ให้กลายเป็น “ความจริง”

โปรแกรมพิเศษ

ที่ไทยพาณิชย์ เรามีโครงการพัฒนาบุคลากรมากมายหลายด้าน

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ และต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคมให้ดีขึ้น โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ที่ไทยพาณิชย์ เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอ

ปัจจุบันเรามีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกรวมกันแล้วกว่า 80 โปรแกรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของเราจะรอบรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกอุตสาหกรรมการเงิน
เมื่อเราช่วยให้พนักงานของเราสามารถรักษาระดับการทำงานอย่างเต็มศักยภาพของตัวเองไว้ได้ในระดับสูงตลอดเวลา พนักงานก็จะมีความสามารถและบทบาทที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของแต่ละคน ทำให้พนักงานของเรารักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตได้อย่างลงตัวมากขึ้น
 

การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะที่พนักงานทุกคนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดของธนาคาร ธนาคารจึงสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในประเทศไทย เช่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ เช่น MIT, Columbia University, University of Pennsylvania เป็นต้น

Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search