ชีวิตดี๊ดี

ที่ไทยพาณิชย์ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้ว เรายังดูแลพนักงานของเราในด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะในเวลางานเท่านั้น ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบด้านความสุขอื่น ๆ ของชีวิต

เพราะสำหรับเรา พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจ และสโมสรต่าง ๆ มากกว่า 20 สโมสร สำหรับพนักงานที่มีความสนใจ เพื่อส่งเสริมความสมดุลของชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น สุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์ กิจกรรมและสโมสรสำหรับพนักงานเหล่านี้เปิดต้อนรับพนักงานของไทยพาณิชย์ทุกคนจากทุกฝ่ายและถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานจากส่วนงานที่ต่างกันจะได้พบปะ ทำความรู้จักและสนิทสนมกับมากขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการจากชมรม: ดนตรี ถ่ายภาพ วาดรูป ดำน้ำ ยิงปืน จริยธรรม และท่องเที่ยว เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมอื่น ๆ จากธนาคาร: ปั่นจักรยาน Family day กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search