ฝึกงาน

ที่ไทยพาณิชย์ เราส่งเสริมและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงในการทำงานและได้นำวิชาความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทำงานจริง และนี่คือเหตุผลที่เราจัดโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ได้แสวงหาโอกาสทางอาชีพของตัวเอง และได้มีประสบการณ์อันล้ำค่าจากการทำงานจริงในธุรกิจการเงินการธนาคาร ที่ก้าวเข้าสู่ยุดดิจิตอลอย่างเต็มตัว

ฝึกงานภาคฤดูร้อน

ค้นหานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่พร้อมจะเรียนรู้เชิงลึกกับประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำงานจริง ด้วยทักษะที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ในรูปแบบธนาคารแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล

Dig Down into Data สไตล์เด็กฝึกงาน SCB Data Analytics

“ใครเห็น Data คนนั้นเห็นอนาคต” ไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริงไปนักในยุคที่ข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าทอง เพราะคนที่มีและใช้ข้อมูลเป็นย่อมเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ภายใต้เหมืองข้อมูลมหาศาล ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น

ฝึกงานสหกิจศึกษา

ค้นหานิสิตนักศึกษาที่พร้อมจะเรียนรู้เชิงลึกกับประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำงานจริง ด้วยทักษะที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน ในรูปแบบธนาคารแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล โครงการสหกิจศึกษา (Tech and Analytics) มีเป้าหมายในการให้ความรู้และความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่การทำงานในธนาคาร อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อีกด้วย

Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search