บทสัมภาษณ์พิเศษ

Data Scientist ผู้เปลี่ยน Insight เป็น Solution ที่จับต้องได้จริง

ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า Data เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในมือ ย่อมเท่ากับมีทางเลือกให้พัฒนาธุรกิจได้หลายทาง ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้รู้จักลูกค้าได้ดีมากขึ้นเท่านั้น จนมีคำกล่าวว่า “Data is the new wealth”

ทีม Analytics Engineer หัวแรงสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบ Machine Learning ของ SCB

Analytics Engineer ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการทำงานสาย Data Analytics ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยหลัก ๆ แล้วทีม Analytics Engineer มีหน้าที่ออกแบบแพลตฟอร์ม และดูแลโมเดลต่าง ๆ

ทีม Data Analytics ของ SCB ที่ที่คนเก่งได้ปล่อยศักยภาพ

งานสาย Data เป็นกำลังสำคัญขององค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะสายงานธนาคาร ที่ต้องบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ด้วยการตั้งทีม Data Analytics

SCB Academy - 3 ปีแห่งความสำเร็จเพื่อการเรียนรู้ กับบรรยากาศสุดคูล! ของชาว SCB

มาทำความรู้จักกับ SCB Academy ผ่านผู้นำขององค์กร คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ (พี่บิ๊ค) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy

เจาะลึกเบื้องหลังอาชีพ Data Scientist สายแบงค์ ในโลกที่อนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูล

Big Data คือข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่จะจินตนาการถึง ยิ่งในยุคสมัยที่ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย ผ่านเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย อินเทอร์เนต โซเชียลมีเดีย และเทคโนโลยี 5G ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันผ่านอินเทอร์เนต (IoT)

Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search