career


ทีม Data Analytics ของ SCB ที่ที่คนเก่งได้ปล่อยศักยภาพ


งานสาย Data เป็นกำลังสำคัญขององค์กรยุคใหม่ โดยเฉพาะสายงานธนาคาร ที่ต้องบริหารจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างเป็นระบบ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางด้านนี้ด้วยการตั้งทีม Data Analytics

เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการนำธนาคารสู่ความเป็น Technology Company โดยมีการลงทุนทั้งในด้านบุคลากรและ Data Infrastructure มาเป็นระยะเวลานานจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยในด้าน Data Analytics

จุดเด่นของทีม Data Analytics ของที่นี่คือได้รวบรวมคนระดับหัวกะทิ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานหลากหลายแขนง มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานล้ำๆ ให้กับธนาคาร อีกทั้งสมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับความไว้วางใจ และมีอิสระในการทำงาน มีความยืดหยุ่นทั้ง ด้านสถานที่และเวลาทำงาน ในปัจจุบันทีม Data Analytics ของธนาคารไทยพาณิชย์กำลังขยายทีมอีกเท่าตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของลูกค้าของธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

รู้จัก SCB Data Analytics

คุณวงศกร ชัยวนนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงาน Data Analytics เล่าว่าหน้าที่หลักของทีมคือการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน Data โดยประยุกต์ใช้เทคนิคทาง Machine Learning และ AI เข้ามาสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและหน่วยงานต่างๆของธนาคาร โดยโปรเจคที่ทีมทำจะมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่งานที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เช่น Digital Lending, Risk Modeling งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความชาญฉลาดของ application เช่น Robinhood, SCB Easy ไปจนถึงการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ขึ้นมาสำหรับองค์กร เช่น Chatbot, AutoML

การทำงานของทีม Data Analytics จะเป็นลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ product โดยนำ data ต่างๆ มาวิเคราะห์ ใช้เป็นตัวนำในการตัดสินใจ และกำหนดทิศทางการพัฒนา product นั้นๆ ซึ่งต่างจากทีม data ขององค์กรอื่น โดยทางทีมจะทำหน้าที่กำหนดโจทย์ นำเสนอแผนงาน และลงมือทำโปรเจคด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาประยุกต์ใช้กับ application จริงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ นั่นทำให้สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานของทีมแทบไม่ต่างจากบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาที่เกิดจากการทำงาน แม้แต่พนักงานใหม่หรือน้องฝึกงานก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระและได้รับความไว้วางใจให้ริเริ่มโปรเจค

Work from anywhere

ทีม Data Analytics มีนโยบาย work from anywhere โดยพนักงานไม่เพียงจะทำงานที่ไหนก็ได้ ยังสามารถทำงานเมื่อไรก็ได้ ไม่มีการสแกนนิ้วลงเวลาเข้างาน เพราะเราเชื่อในความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม เน้นที่ผลงานเป็นหลัก ซึ่งสร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน และยัง ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงานในหลายกรณี อย่างไรก็ตามทีมก็ยังคงเข้ามาออฟฟิศอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเจอหน้า และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอย่างที่เคยเป็นมา

คนเป็นหัวใจสำคัญ

ทีม Data Analytics เชื่อว่าคนเป็นหัวใจสำคัญที่สุดและมีแนวคิดว่าทีมจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต่อ เมื่อที่ทำงานเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ได้รับความไว้วางใจให้ลงมือทำสิ่งใหม่ๆได้จริง และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่และมุมมองใหม่จากพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมอยู่เสมอ

ปัจจุบัน Data Scientist มีบทบาทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทีม Data Analytics โดยลักษณะของ Data Scientist ที่เรามองหานั้น ขั้นแรกคือต้องมี passion ในสายงานด้าน Data มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ไว มีความ independent และยืดหยุ่นสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และรักที่จะแก้ปัญหาที่ยากและท้าทาย

ส่วนทางด้าน technical skill นั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทีมมองว่าพื้นฐานความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ สถิติ machine learning และ programming รวมถึง analytical problem solving skill เป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆ ของตำแหน่ง data scientist เพราะงานที่เราทำมีรูปแบบหลากหลาย มีความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป หลายๆ โปรเจคเป็นงานใน area ใหม่ซึ่งอาจจะยังไม่มีใครเคยทำมาก่อน ซึ่งพื้นฐานความเข้าใจทาง quantitative ที่ดีเยี่ยมจะทำให้น้องๆ สามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ มาแก้โจทย์นอกตำราเหล่านั้นได้

ในตอนนี้ทีม Data Analytics เปิดรับพนักงานใหม่จำนวนมาก ทั้งตำแหน่ง Data Scientist, Data Analyst, และ Software Engineer ทั้งนี้ทางหน่วยงานยังมองหาผู้มีประสบการณ์ทางด้าน speech, risk, และ computer vision มาเสริมสร้างขอบเขตความสามารถของทีมอีกด้วย

คุณวงศกรบอกว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้คนทำงานด้าน Data เก่งๆ อยู่กับธนาคารได้ไม่ใช่แค่วัฒนธรรม การทำงาน เงินเดือนหรือสวัสดิการ แต่คือ เนื้องานและโจทย์ใหม่ๆ ที่มีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา โอกาสที่ได้ทำงานอย่างที่คิดไว้ให้เป็นจริงและเมื่อทีมได้ทำงานร่วมกัน ทุกคนก็จะยิ่งสนุกกับการทำงานขึ้นไปอีก ในส่วนของพี่ๆ ในทีมก็มีหน้าที่คอยแนะนำและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนแสดงศักยภาพออกมามากที่สุด นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่