สร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพกับโปรแกรมพิเศษ

โปรแกรมของเรา

ที่ไทยพาณิชย์ เรามีโครงการพัฒนาบุคลากรมากมายหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ และต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคมให้ดีขึ้น โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่คุ้มค่ารอคุณอยู่

2024 SCB Young Tech Scholarship

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Technology, Data, Digital & Innovation, and STEM) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร

SCB offers a diverse range of development programs.

Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search