career


เรามีความเชื่ออย่างไร ผลลัพธ์อาจออกมาอย่างนั้น


เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราคิดเรื่องอะไรซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สุดท้ายแล้วเรื่องนั้นมักเกิดขึ้นจริง! แม้จะดูเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ แต่จริงๆ แล้วกลับพบเห็นได้ทั่วไป โดยสามารถอธิบายได้ด้วย “กฎแห่งแรงดึงดูด” (Law of Attraction) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูก

เขียนไว้ในหนังสือ The Secret โดย Rhonda Byrne

ทฤษฎีนี้มีหลักการอยู่ว่า จิตใจของคนเรามีพลังอำนาจในการดึงดูดสิ่งต่าง ๆ เข้ามา หากเรานึกถึงสิ่งดี ๆ เรื่องดี ๆ เหล่านั้นก็จะเข้ามาหาเรา ในทางกลับกัน หากเรานึกถึงสิ่งไม่ดี เรื่องไม่ดีก็จะเข้ามาหาเราเช่นกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าในแง่ของการพยายามทำอะไรสักอย่าง ความคิดหรือทัศนคติล้วนมีผลต่อความสำเร็จของเรานั่นเอง

กฎแห่งแรงดึงดูดจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านจิตใจ สุขภาพร่างกาย การงาน การเงิน ความสุข ความทุกข์ ความสัมพันธ์ เพราะพลังอำนาจภายในจิตใจของเรา ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และการกระทำในปัจจุบันของเรา การคิดดีจะส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำดี มีความพยายามเกิดขึ้น และทำให้อนาคตเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ได้

กระบวนการสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดที่นำไปสู่ความสำเร็จ มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่

1. สร้างแรงดึงดูด (Attraction Process)

การสร้างแรงดึงดูดให้สิ่งดี ๆ เข้ามา ควรเริ่มจากการคิดถึงสิ่งดี ๆ โดยเน้นไปที่การคิดบวก และรู้เท่าทันความคิดของตัวเอง เพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดลบ ก็จะเริ่มเกิดแรงดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามา หากเรารู้เท่าทันความคิดของตนเอง เราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคิดบวกได้ ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดแรงดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา

2. รู้จักขอบคุณและชื่นชม (Gratitude)

เราควรรู้จักขอบคุณสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อมีเรื่องร้ายเกิดขึ้น ลองหาเรื่องดี ๆ ที่ซ่อนอยู่ เช่น เมื่อโดนพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือน แทนที่จะเสียใจหรือน้อยใจ ลองมองในอีกมุมว่าเป็นเพราะพ่อแม่เป็นห่วงจึงตักเตือน และเราโชคดีที่ยังมีพ่อแม่คอยดูแล

3. สร้างภาพให้เด่นชัด (Visualize)

การสร้างภาพในที่นี้หมายถึงการวาดฝัน จินตนาการให้เห็นภาพของสิ่งที่เราตั้งใจให้ชัดเจน ขั้นตอนนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริง เช่น หากเรากำลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและอยากให้ผลการสัมภาษณ์นั้นออกมาดี ลองนึกภาพตัวเองกำลังตอบคำถามกรรมการได้อย่างมั่นใจ ได้รับฟีดแบคในเชิงบวกจากคนที่สัมภาษณ์ ก็จะช่วยให้เรารู้สึกเข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้นหากเรามีเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จ ให้ลองพยายามนึกถึงแต่สิ่งดี ๆ จินตนาการถึงภาพความสำเร็จนั้น และมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่กำลังทำ เพราะความคิดเหล่านั้นจะช่วยสร้างพลังบวกและดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาหาเรา รวมถึงส่งผลออกมาผ่านการกระทำที่มุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายภาพฝันของเราก็จะค่อย ๆ กลายเป็นความจริงได้ในไม่ช้า ตามหลักกฎแห่งแรงดึงดูดที่ว่า เรามีความเชื่ออย่างไร ผลลัพธ์อาจออกมาอย่างนั้น...