โครงการ SCB Private Banking Trainee

ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีประสบการณ์ 0-2 ปี มีทักษะนำเสนอ การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และต้องการเรียนรู้พัฒนาตนเองในเรื่องของการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเริ่มต้นก้าวแรกของการทำงานที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอย่างมืออาชีพ

สมัคร

วัตถุประสงค์

โปรแกรม SCB Private Banking Trainee มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีความสามารถทำงานอย่างมืออาชีพในการบริหารความมั่งคั่งของธนาคาร ตลอดระยะเวลา 12 เดือน เรามั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเพิ่มศักยภาพ ที่ผสมผสานระหว่างความสามารถและความคิดเชิงรุกด้วยทักษะการวิเคราะห์ และเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตัวเองในเส้นทางอาชีพที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและวางแผนการลงทุน

โอกาสที่จะได้รับจากโครงการนี้

  1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบมืออาชีพ
  2. ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน
  3. ได้รับการอบรมสำหรับสอบใบอนุญาติ
  4. ได้ติดต่อและทำงานกับลูกค้าของธนาคาร
  5. ได้ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชั้นนำ
  6. ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะ
  7. ได้โอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
คณะและสาขา การเงิน การธนาคาร บัญชี เศษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (มีความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน)

เอกสารในการสมัคร

  • เรซูเม่
  • รูปถ่ายเต็มตัว แบบฟรีสไตล์ หรือไลฟสไตล์

กำหนดการของโครงการ

ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565
ปิดรับผลทดสอบความสามารถออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก คลิกที่นี่ 2 สิงหาคม 2565
กิจกรรม Group Assessment 6 สิงหาคม 2565
ประกาศผลรอบสุดท้าย คลิกที่นี่ 9 สิงหาคม 2565
เริ่มโครงการ 16 กันยายน 2565
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search