career


ESG Investing เทรนด์การลงทุนแนวใหม่ที่น่าจับตามอง


เคยได้ยินตัวย่อ ESG กันหรือไม่? ถ้าหากใครเป็นสายนักลงทุนหรือสายอ่านข่าวเศรษฐกิจอาจจะคุ้น ๆ หูคำนี้กันมาแล้วว่า ESG ย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance แต่เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมสามสิ่งนี้ถึงกลายมาเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน

ลองมาหาคำตอบผ่านบทความนี้ไปพร้อมกันเลย
br

ESG หากแปลเป็นภาษาไทยนั้นก็คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยสามสิ่งนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ และโครงสร้างสำคัญสำหรับองค์กรในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงทำให้ในปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มหันมาสนใจในหลักสามประการนี้กันมากขึ้น
br

1. Environment

“Environment” หรือสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจมากขึ้น โดยต่างจากเมื่อก่อนเช่น ยุคอุตสาหกรรมที่เน้นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันโลกเริ่มแบกรับมลพิษไม่ไหว ทำให้เกิด Climate Change อย่างสภาวะโลกร้อน หรือก๊าซเรือนกระจกที่หนาขึ้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ การหันมาสนใจในการลดหรือแก้ไขการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโลกในปัจจุบันและอนาคต
br

2. Social

“Social” หรือสังคม ถือเป็นหลักในการชี้วัดในด้านความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำงานขององค์กร ถ้าหากความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นไปในทางที่ดี ก็อาจทำให้การทำงานขององค์กรไม่ราบรื่นได้ในระยะยาว
br

3. Governance

“Governance” หรือการกำกับดูแล ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดการบริหารจัดการภายในองค์กรว่ามีประสิทธิภาพ และโปร่งใสหรือไม่ ถ้าหากการกำกับดูแลองค์กรเป็นที่น่าพอใจ และมีประสิทธิภาพก็จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน
br

ทั้งสามหลักสำคัญนี้ถือเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรมี ในปัจจุบันหลายองค์กรก็เริ่มดำเนินการตามหลัก ESG กันมากยิ่งขึ้น และไม่เพียงแค่องค์กรเท่านั้นที่ใส่ใจ แต่ในกลุ่มนักลงทุนเองก็ให้ความสนใจกันไม่น้อย โดยมักจะเรียกกันในหมู่นักลงทุนว่า ESG investing ซึ่งเป็นการลงทุนโดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่มีการดำเนินงานตามหลัก ESG เพียงอย่างเดียว
br

ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการดำเนินงานตามหลัก ESG มาอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารฯ เคยได้รับรางวัล Best Asset Management Award ด้าน ESG จากเวที SET AWARDS 2022 อีกทั้งยังคอยมุ่งเน้นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน Governance ที่ทางบริษัทสามารถจัดการด้านบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างโปร่งใส รวมถึงโดดเด่นด้าน IT Technology Governance ที่ยึดการปฏิบัติตามหลักสากลเสมอมา