career


พลิกโฉมแรงงานและองค์กรยุคใหม่ด้วย AI


หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ กันดีอยู่แล้ว และเชื่อกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง แต่แท้จริงแล้ว AI คืออะไรกันแน่? AI ย่อมาจาก "Artificial Intelligence" ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานของ

มนุษย์ได้ โดยจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากมนุษย์ก่อน เพื่อให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดและตัดสินใจได้ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานที่ทำแบบเดิมซ้ำ ๆ และต้องการความแม่นยำ เช่น รถขับเองอัตโนมัติ และกล้องจดจำใบหน้า เป็นต้น
br
ในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยี AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในวงการเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ AI ยังสามารถสร้างประโยชน์อีกมากมายในอีกหลายมิติ ลองมาดูผลกระทบของ AI ที่มีต่อแรงงานและองค์กรกันดีกว่า...
br

ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดกว่าเดิมด้วย AI

นายจ้างและฝ่าย HR คงทราบกันดีว่าการฝึกอบรมพนักงานแบบเดิมนั้นต้องใช้เวลาและเงินทุนจำนวนมาก แถมยังอาจไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะในคลาสที่มีผู้เรียนจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถดูแล หรือติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง

br

ในจุดนี้ AI อาจเป็นคำตอบสำคัญที่ตอบโจทย์ เพราะสามารถช่วยองค์กรสร้างบทเรียนเฉพาะบุคคลให้กับพนักงานที่มีทักษะและความสนใจที่แตกต่างหลากหลายกันไปได้ อีกทั้งบริษัทยังสามารถจัดบทเรียนฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพิ่มเติมให้กับพนักงานได้ตรงจุดมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันในการเรียนรู้ที่มี AI อยู่เบื้องหลังประเมินว่า พนักงานคนนี้มีคะแนนด้าน presentation skills ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรเป็น จึงนำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวข้องให้พนักงานได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการนำเสนองานให้ดีขึ้น
br
นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถติดตามความคืบหน้าและประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง พวกเขาสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ แทนที่จะเสียเวลาทำงานทั้งวันไปกับการฝึกอบรมในคลาสโดยไม่จำเป็น เมื่อพนักงานมีศักยภาพสูงขึ้น พวกเขาก็จะสามารถพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ให้กับองค์กรได้มากขึ้นตามไปด้วย

br
AI ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสื่อสารภายในองค์กรเป็นงานที่ท้าทายสำหรับธุรกิจเสมอ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลที่มักถูกถามเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานหรือเงินเดือนอยู่เป็นประจำ ซึ่งคำตอบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลหรือละเอียดอ่อนเกินกว่าจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ในกรณีนี้ บริษัทสามารถนำ AI แชทบอทมาช่วยตอบคำถามได้ ซึ่งจะช่วยลดการสนทนาที่ไม่เหมาะสม หรือโอกาสในการสื่อความผิดพลาดลงได้ รวมถึงยังไม่มีอคติของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
br
นอกจากนี้ การมาถึงของโควิด-19 ทำให้การสื่อสารยิ่งท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม เพราะช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก พนักงานหลายคนอาจมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ที่แสนยืดเยื้อตลอดทั้งวัน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมหมดพลังจนจับใจความไม่ได้ ซึ่ง AI สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีการจดจำเสียง และทำหน้าที่จดโน้ตจากการประชุมให้โดยอัตโนมัติเหมือนมีเลขาฯ มืออาชีพส่วนตัวเลยทีเดียว

br
มุมมองต่ออนาคตของ AI
แม้บางคนยังกังวลว่า AI อาจจะเป็นภัยคุกคามต่ออาชีพ แต่แท้จริงแล้ว AI สามารถช่วยสร้างงานใหม่ ๆ ได้มากกว่าที่จะไปทดแทนงานเหล่านั้น เพราะยิ่งธุรกิจเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น พวกเขาก็ยิ่งต้องการพนักงานมากขึ้นเพื่อมาทำหน้าที่จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และฝึกฝน AI ให้เก่งขึ้น

br

สิ่งที่เราควรตระหนักไว้คือ เรื่องความเป็นส่วนตัวและวิธีที่ AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา หากไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงและให้ความยินยอมไว้ก็จะนำมาซึ่งประโยชน์อันมหาศาล เพราะเมื่อเราเข้าใจ AI ดีขึ้น เราก็จะสามารถมองมันเป็นเหมือนเพื่อน แทนที่จะเป็นศัตรูนั่นเอง