career


Pseudobulbar Affect หน้าไม่ตรงกับใจ


เคยเห็นคนรอบตัวเราเดี๋ยวก็หัวเราะทั้งที่สถานการณ์กำลังตึงเครียด! หรือร้องไห้ออกมาในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกันอยู่ไหม? หากพบคนที่มีอาการเช่นนั้นก็ไม่ต้องตกใจหรือมองพวกเขาในแง่ลบไป เพราะเขาคนนั้นอาจจะมีอาการ Pseudobulbar Affect อยู่ก็ได้

สาเหตุของ Pseudobulbar Affect เกิดจากอะไร

Pseudobulbar Affect (PBA) เป็นอาการที่เกิดจากการที่ระบบประสาทสมองส่วนหน้าได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนทำงานผิดปกติ ส่งผลให้หัวเราะหรือร้องไห้ออกมาโดยที่ไม่สามารถควบคุมสีหน้าได้ อีกทั้งยังสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ที่มีอาการนี้ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากแสดงสีหน้าท่าทางไม่เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเอง

ลักษณะของอาการ Pseudobulbar Affect เป็นอย่างไร

  • อยู่ ๆ ก็หัวเราะหรือร้องไห้หนักขึ้นมา โดยที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ และไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
  • แสดงสีหน้าไม่เข้ากับอารมณ์ที่กำลังรู้สึกอยู่ ณ ขณะนั้น เช่น ในใจรู้สึกเศร้าแต่กลับหัวเราะออกมา

วิธีรับมือกับ Pseudobulbar Affect

โดยปกติแล้ว Pseudobulbar Affect ถือเป็นโรคที่ต้องคอยเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ผู้ที่มีอาการนี้จึงจำเป็นต้องไปพบแพทย์ เพื่อนำยามาทานระงับอาการที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทส่วนหน้าผิดปกติ

นอกจากต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังมีวิธีรับมือกับอาการนี้ในเบื้องต้นด้วยตัวเองเช่นกัน ได้แก่...

  1. อธิบายให้คนใกล้ตัวเข้าใจเกี่ยวกับอาการนี้ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวช่วยกันเฝ้าระวัง และไม่ตื่นตระหนกหากมีอาการขึ้นมา
  2. เฝ้าสังเกตและบันทึกอาการตนเองว่าอะไรที่ส่งผลให้เราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ และมีอาการเป็นเวลานานเท่าไหร่ เพื่อช่วยให้แพทย์รักษาได้ตรงจุดมากขึ้น
  3. เมื่อเกิดอาการนี้ขึ้น ให้พยายามหายใจเข้าออกช้า ๆ จนกว่าจะรู้สึกควบคุมตัวเองได้

หากเราหรือคนรอบตัวเรากำลังมีอาการดังกล่าวก็อย่าได้นิ่งนอนใจไป เพราะแม้อาการนี้จะดูไม่ร้ายแรงถึงชีวิต แต่ก็เป็นอาการที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก และเป็นอาการที่จำเป็นต้องพบแพทย์อย่างใกล้ชิด

ดังนั้น หากเรารู้ตัวว่าเริ่มมีอาการเข้าข่าย Pseudobulbar Affect ก็จงตั้งสติให้ดี แล้วพยายามเข้าถึงแพทย์ให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเราในอนาคตให้ได้มากที่สุด จำไว้ว่าเราสามารถเอาชนะอาการนี้ได้ จะหัวเราะหรือร้องไห้เราเท่านั้นคือคนตัดสิน Keep fighting!

_________________________

อ้างอิงจาก https://www.webmd.com/brain/pseudobulbar-affect