Job Filter

Relationship Manager (Retail Lending)

Retail Lending - May 21, 2024

ลักษณะงาน

 • ให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล เช่น สินเชื่อ Retail Lending, Mortgage, Auto loan ผลิตภัณฑ์ประกัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นของบริษัทในเครือของ SCBX
 • เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น ข้อมูลการเสียภาษี หนี้สิน เป็นต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นให้กับลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางด้านสินเชื่อให้กับลูกค้า
 • ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จัดทำ/เก็บรวมรวม/ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ในการส่งใบสมัครการขอสินเชื่อเข้าระบบ รวมถึงรายงานความคืบหน้าของการยื่นกู้สินเชื่อของลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร และ Market Conduct
 • วางแผนการขาย สร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจระบบงานสินเชื่อ การบริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์ อาทิ การตรวจสอบ/ติดตามเอกสารขออนุมัติสินเชื่อ การแก้เคสต่าง ๆ เป็นต้น
 • มีความสามารถในการเจรจา ชักชวน ต่อรอง ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักงานขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ระดับดี
 • มี Service Mind สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานทั้งต่อองค์กรและลูกค้า
Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search