Job Filter

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection)ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ Collection - January 5, 2022

สรุปเนื้อหางาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) สังกัด บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด มีหน้าที่หลักในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า

ลักษณะงาน

  • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ
  • เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพัก ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลการติดตามลงในระบบบันทึกการติดตามหนี้

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • สัญญาจ้าง 1 ปี
  • สถานที่ทำงานปฏิบัติงาน ตึก G Tower พระราม9 ,(Work from Home)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (095-368-6331 คุณเจี๊ยบ)

Customer Center Agent
Data Analytics
Digital & Technology
Discover Day - Virtual Interview
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search