Job Filter

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อทางโทรศัพท์ -SCB Plus (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

Collection ติดตามทวงถามหนี้ นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - November 21, 2023

สรุปเนื้อหางาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Phone Collection Officer) สังกัด บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด มีหน้าที่หลักในการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า

ลักษณะงาน

  • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ
  • เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพัก ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้า
  • บันทึกข้อมูลการติดตามลงในระบบบันทึกการติดตามหนี้

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • ทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Collection
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
  • สัญญาจ้าง 1 ปี
  • สถานที่ทำงานปฏิบัติงาน G Tower (MRT พระราม 9) และ SCB Park สำนักงานใหญ่รัชโยธิน (BTS พหลโยธิน 24)

Technology
Customer Center Agent
Data Analytics
Digital Banking
Finance & Strategy
FinTech Career
Marketing
New Graduate
Sales & Relationship Management
Young Talent Search