เรื่องราวแห่งความภูมิใจของเรา

ที่ไทยพาณิชย์ เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง และนั่นคือเหตุผลที่เราภาคภูมิใจในทุกความสำเร็จของพนักงานคนเก่งของเราอย่างยิ่ง

ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ชมพูภัทร คำตื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
อ่านเพิ่มเติม
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัชชา ลิ้มสุขวัฒน์
First RM Trainee
อ่านเพิ่มเติม
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัฐพร มัทธุรนนท์
ผู้บริหารสินเชื่อ
อ่านเพิ่มเติม
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
พิพัฒน์ พุทธวรรณไชย
First RM Trainee
อ่านเพิ่มเติม
ชมพูภัทร คำตื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน
ในฐานะบัณฑิตจบใหม่ สิ่งแรกที่ทำให้ฉันสนใจทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์คือ โอกาสในการได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด การทำงานร่วมกับผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความสามารถสูง ทำให้ฉันได้เรียนรู้จากพวกเขาและในขณะเดียวกันฉันก็ได้รับการผลักดันให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วย นอกจากนั้น การที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานที่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่เสมอไม่เพียงแต่ทำให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานด้วย การได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์จึงถือเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่มีความท้าทายในทุกด้าน
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัชชา ลิ้มสุขวัฒน์
First RM Trainee
ถือเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับธนาคารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทันสมัยและการมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างไม่มีสิ้นสุด ทำให้พวกเราสามารถออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมและทางอาชีพอยู่เสมอ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฉันได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ทำงานในแผนกอื่น และได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าจริงๆ ซึ่งฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและยากที่จะหาได้จากที่อื่น
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
ณัฐพร มัทธุรนนท์
ผู้บริหารสินเชื่อ
เป็นเวลา 6 ปีแล้วที่ผมทำงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ตอนที่เริ่มทำงาน ผมได้เข้าร่วมโปรแกรม Credit Risk Trainee ทำให้ผมมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หลักสูตรที่ฝึกอบรมมีตั้งแต่การเข้าชั้นเรียน รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงกับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น ผมได้มีโอกาสหมุนเวียนงานไปอยู่ในแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ผมได้รับทั้งประสบการณ์ และมีความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการอนุมัติเครดิตมากขึ้นกว่าเดิม ประสบการณ์ที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ทำให้ผมมีพื้นฐานความรู้ ความคิด และพื้นฐานทางสังคมที่สำคัญอย่างมากต่อชีวิตการทำงาน ผมจึงรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้และเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์
พิพัฒน์ พุทธวรรณไชย
First RM Trainee
ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นธนาคารแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในกลุ่มผู้สมัครที่มีความรู้ทางด้านการเงิน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในแผนก private banking ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการเงินโดยตรง แสดงให้เห็นว่าธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ผมได้พัฒนาทักษะสำคัญในหลายๆ ด้าน และได้รับประสบการณ์มากมายที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากโรงเรียนหรือที่อื่น ซึ่งช่วยดึงศักยภาพในตัวผมออกมาได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าการทำงานในฐานะนายธนาคารที่ธนาคารแห่งนี้จะทำให้ผมมีก้าวหน้าในสายอาชีพนี้
ความสำเร็จกับไทยพาณิชย์