ไทย | En
เมนู
ค่ายผู้แนะนำการลงทุน
ค่ายผู้แนะนำการลงทุน

ไทยพาณิชย์มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าจากกูรูด้านการลงทุนมากมาย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมกับอาชีพด้านที่ปรึกษาการลงทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มอบโอกาสในการศึกษาทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของการลงทุนให้กับนิสิตนักศึกษาที่สนใจ และเราหวังว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการนี้บางส่วนจะมาร่วมงานกับทีมบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) ของเรา

ค่ายผู้แนะนำการลงทุน
ผู้สมัครที่เราคาดหวัง

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจ และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในฐานะที่ปรึกษาด้านการลงทุน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เข้าสู่หลักสูตรการฝึกอบรม 5 วันเต็ม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประสบการณ์ตรงด้านการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่งจากผู้เชี่ยวชาญของไทยพาณิชย์เองและจากองค์กรอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกอบรมโครงการนี้จะรับผิดชอบโดยไทยพาณิชย์และผู้ที่ผ่านการฝึกจะได้รับโอกาสในการร่วมงานกับไทยพาณิชย์ด้วยเช่นกัน

เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยเราเฟ้นหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาร่วมงานกับทีมบริหารความมั่งคั่งของเรา

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือการบริหารธุรกิจ
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • มีความสนใจด้านการบริหารความมั่งคั่ง
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในฐานะที่ปรึกษาด้านการลงทุน ณ วันที่สัมภาษณ์
  • การปฐมนิเทศ
  • ค่ายที่ปรึกษาด้านการลงทุน
  • การฝึกอบรม
  • การศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร  30 เม.ย. 2561
การสัมภาษณ์  1-15 พ.ค. 2561
ระยะเวลาโครงการ  4–8 มิ.ย. 2561

 

ร่วมงานกับเรา

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้