กิจกรรมธนาคารไทยพาณิชย์
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพความประทับใจ
พ.ย.
30
2561
Read more
ฝึกงาน SCB กับโมเมนต์ดีๆ ที่ได้มากกว่าประสบการณ์
ธ.ค.
01
2561
Q by SCB Future Leader Challenge 2018
Read more
Q by SCB Future Leader Challenge 2018
มิ.ย.
30
2561
SCB Future Leader Challenge 2018
Read more
SCB Future Leader Challenge 2018
พ.ค.
17
2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโครงการต้นแบบผลิตบัณฑิต
Read more
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโครงการต้นแบบผลิตบัณฑิต
มี.ค
02
2561
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะบริหารธุรกิจ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดันโครงการ Fintech เสริมการศึกษาแบบ Capstone Project สร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่สู่ตลาดแรงงาน
Read more
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะบริหารธุรกิจ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดันโครงการ
ม.ค.
24
2561
Job Fair ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Read more
Job Fair ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ธ.ค.
13
2560
SCB_RoadshowCMU
Read more
SCB Roadshow มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส.ค.
04
2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Read more
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหารไทยพาณิชย์