กิจกรรมธนาคารไทยพาณิชย์
ข่าวสารและกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดอีเว้นท์และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดปีร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ กิจกรรมตลาดงาน โร้ดโชว์ หรือการเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเป็นต้น

กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เรามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษาเหล่านั้น ผ่านทางการให้ความรู้เกี่ยวกับโลกอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารที่น่าสนใจจากมุมมองของไทยพาณิชย์และแน่นอนว่าเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้สมัครเข้าร่วมงานกับเราอีกด้วย

เลือกดูตามหมวดหมู่